Poleg telekomunikacije je naša prioriteta tudi elektrotehnika, ki je pogoj za vse ostale sisteme s katerimi se ukvarjamo. Nudimo vse vrste klasičnih nizkonapetostnih elektroinštalacij (stanovanja, poslovni objekti…), dobavo betonskih elektro omaric, izkopi in priključitve na omrežje. Na področju srednjih in visoko napetostnih sistemov nudimo:

- SN 20kV kablovodi in daljnovodi,
- Gradnja industrijskih in distribucijskih transformatorskih postaj 20-10/0,4kV.

Imamo obilo izkušenj in referenc na področju obnovljivih virov energije. Trenutno aktivno opravljamo meritve karakteristik vetra in izračunavamo vetrne energije.

Prav tako ponujamo vse vrste rešitev iz področja zelene energije kot so:

- Sončne elektrarne
- Veterne elektrarne
- Male vodne elektrarne
- Toplotne črpalke
- Sončne kolektorje…

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok