Razvili smo lastno namensko programsko opremo, s pomočjo katere lahko izvajamo analize meritev vetra. Programsko opremo je možno neposredno povezati z merilnimi elementi ter določiti časovni interval shranjevanja meritev. Prav tako lahko izvajamo informativne izračune glede na pridobljene meritve. Pri informativnem izračunu lahko izberemo poljubno vetrni generator ter možnost nastavitev pomembnih karakteristik, pomembnih pri izračunu izhodne moči. Oprema je implementirana modularnao tako, da se lahko individualno prilagodi posamezni stranki.

glavnastranPrograma

Programska oprema omogoča realno časovno spremljanje stanja merilnih elementov ter podatkov ohitrosti, sunkih ter smeri vetra. Glavna kontrolna stran prikazuje tudi povprečja meritev. Za lažjo interpretacijo podatkov so na glavni strani dodani tudi grafi, kateri prikazujejo hitrosti ter sunke vetra, zadnjih 10 dni.

Modul “Informativni izračun” nam omogoča, da lahko na enostaven način pridobimo podatke o teoretični izhodni moči izbranega vetrnega generatorja glede na trenutne meritve.

informativni_izracun

Programska oprema ponuja različne možnosti prikaza zbranih meritev. Za lažje spremljanje podatkov je uporabniku na voljo časovno omejiti prikaz. Prav tako si lahko uporabnik, s pomočjo interaktivnega prikaza meritev, hitro in učinkovito ustvari nek pregled nad celotno zbirko pridobljenih meritev ali za določen časovni interval.

pregledMeritev

Iz pridobljenih meritev nam programska oprema omogoča določitev smeri vetra oz. prikaz podatkov s pomočjo t.i. “Vetrne rože”. Vetrna roža je predstavitev informacij o porazdelitvi hitrosti vetra glede na smer iz katere piha.

vetrnaroza

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok